Nawigacja

Szachy

 

I Międzynarodowy Turniej Szachowy w Przejazdowie

z okazji Święta Niepodległości

 

Miejsce : Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, ul.Jesionowa 8

Dojazd: autobus linii 112 w kierunku Przegaliny z Dworca PKP w Gdańsku

Organizatorzy: GTS Przejazdowo, SP w Przejazdowie, OKSiBP w Cieplewie

Uroczyste otwarcie zawodów: 11 listopada 2017 r. (sobota), godz. 10:00

System rozgrywek i tempo gry:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,

Tempo gry: 10 minut na zawodnika,

Turniej przyjmuje formułę otwartą – TURNIEJ OPEN

Będzie prowadzony wewnętrzny podział na grupy wiekowe do 10, 14 i 18 lat

Zgłoszenia: 11.11.2017r do godziny 9:45 i na stronie

http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5481/

 

Zawodnicy, którzy zgłoszą się po tym terminie rozpoczynają grę od drugiej rundy.

Udział zawodników w turnieju można również zgłaszać do 10.11.2017 r. do godziny 21:00 pocztą elektroniczną: rzemyk_gdynia@wp.pll (uczestnictwo należy potwierdzić w dniu turnieju do godziny 9:45).

Wpisowe: 20 zł seniorzy, 10 zł juniorzy

Nagrody: I miejsce puchar i 300 zł, wysokość nagród za kolejne miejsca zostanie podana po 3 rundzie. Nagrody rzeczowe i puchary w kategoriach wiekowych do 18, 14 i 10 lat oraz dla najlepszej kobiety. Upominki dla najmłodszych uczestników.

Sprawy organizacyjne:

Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy ubezpieczają się sami.Zwracamy się z prośbą do uczestników turnieju o przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na sali gry. Osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką dorosłych.

Podczas turnieju zapraszamy na kawę i ciasto.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian

Szczegółowych informacji na temat turnieju udziela Wojciech Traczewski (wojtektraczewski@gmail.com)

 

 

 

I International Independence Day Chess Tournament in Przejazdowo

Place : Primary School in Przejazdowo (10 km from Gdańsk) , ul.Jesionowa 8

Transport: Bus nr 112 direction Przegalina from Railway Station Gdańsk

Organizers: GTS Przejazdowo, Primary School (SP) in Przejazdowo, OKSiBP in Cieplewo

Opening: 11th November 2017 (Saturday), 10 a.m.

Play system: 9 rounds Swiss Open – 10 minutes for each player

Application : 11/11 2017 until 9:45 a.m. or e-mail: wojtektraczewski@gmail.com

and http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5481/

 

Entry fee: 20 PLN adults and 10 PLN for players under 18

Prizes : 1st prize: a cup and 300 PLN, the total prize money for other top players will be known after the 3rd round. Prizes and cups for top players under 18, 14, 10 and for the best woman. Gifts for the youngest players.

Other organizational matters:

During the competition refreshments for players will be provided.

Further Information concerning the tournament by Wojciech Traczewski (wojtektraczewski@gmail.com)

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Przejazdowie
    ul. Jesionowa 8, 83-021 Przejazdowo
  • (58)682-84-86

Galeria zdjęć